Koulutukset ja tapahtumat

Tummuuko Juojärvi? – yleisötilaisuus Tuusniemellä 10.10.2023

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ja KAIPO-verkkohanke ovat selvittäneet Juojärven tilaa kyselyllä. Kyselyyn vastasi yli sata kansalaista. Tässä tilaisuudessa keskustellaan kyselyssä esiin nousseista havainnoista ja mahdollisuuksista järven tilan mahdollisiin kunnostustoimiin.

Aika ja paikka

Tiistaina 10.10.2023 klo 17.30–19.30

Tuusniemen kunnantalo, Keskitie 22, 71200 Tuusniemi / etänä (Teams)

Ohjelma

17.00 alkaen kahvitarjoilu

17:30 Ohjelma alkaa

Juojärven tila -kyselyn tulokset, Päivi Jokinen, KAIPO-verkkohanke, MKN maisemapalvelut, ProAgria Itä-Suomi
Juojärven ekologinen tila ja vesienhoidon tavoitteet, Veli-Matti Vallinkoski, Pohjois-Savon ELY-keskus, kommenttipuheenvuoro Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Juojärven veden laatu ja tilaan vaikuttavat tekijät, Jukka Koski-Vähälä, Savo-Karjalan Vesiensuojelu-yhdistys
Keskustelua

19.30 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen

Viimeistään 9.10. klo 12.00 mennessä osoitteessa: https://forms.office.com/e/QhZzjhPTQT. Teams-kutsut lähetetään sähköpostitse tilaisuuteen ilmoittautuneille.

Lue lisää kyselystä.

Menneet tapahtumat

Jätevedenkäsittelyn koulutus- ja neuvottelupäivät Mikkelissä 5.-6.10.2022

SKVSY järjesti yhdessä Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n, Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry:n, Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n sekä Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n kanssa jätevesien käsittelyn koulutus- ja neuvottelupäivät Mikkelissä 5.-6.10.2022. Alla tilaisuuden ohjelma-, esitys- ja tallennelinkit. Esitysten lisäksi ohjelmaan kuului Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon esittely ja tutustumisvierailu.

Ohjelma

Esitykset 5.10.2022:

 1. Tilaisuuden avaus -Jukka Koski-Vähälä, SKVSY
 2. Valtionhallinnon vesihuoltouudistus – Jari Mutanen, Etelä-Savon ELY-keskus
 3. Tilannekatsaus POKELY – Mari Heikkinen ja Pauliina Palmgren, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
 4. Tilannekatsaus POSELY – Olli Hirsimäki, Pohjois-Savon ELY-keskus
 5. Tilannekatsaus ESAELY – Esa Rouvinen, Etelä-Savon ELY-keskus
 6. Jäteveden puhdistusprosessit ja tulosten tulkinta – Risto Saarinen
 7. Lupaehtojen vertailua sekä puhdistamoiden vesistönäkökulma – Minna Kukkonen, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy ja Jukka Koski-Vähälä, SKVSY
 8. Resurssi- ja energiatehokkuuden parantaminen puhdistamoilla – Minna Kukkonen, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

Esitykset 6.10.2022:

 1. Kyberturvallisuus pienillä laitoksilla – Katja Kotalampi, KVVY Tutkimus Oy
 2. Jätevedenpuhdistamon operointitukipalvelu RAIN – Anna Sipilä ja Nanni Aliklaavu, Ramboll Finland Oy

Tallenteet YouTube-soittolistalla:

Iisalmen reitti -webinaarisarja 2020

Vesiviestillä vaikuttavuutta-hanke järjesti syksyllä 2020 Iisalmen reittiin (www.iisalmenreitti.fi) liittyvän kolmiosaisen webinaarisarjan. Tilaisuudet olivat avoimia kaikille ja suunnattu erityisesti Iisalmen vesistöreitin tilasta kiinnostuneille.

Webinaarien ajankohdat ja aihepiirit olivat seuraavat: 23.9. (maatalous, metsätalous), 30.9. (kalatalous, hyvinvointi), 7.10. (teollisuus, yhdyskunnat, hallinto). Alla esitykset sekä tallenteet eri päivien osalta.

Esitykset 23.9.2020 – maa- ja metsätalous

 1. Ilmastonmuutoksen vaikutus Iisalmen reitin vesitalouteen – Tuulikki Miettinen, POSELY
 2. Metsäojitettujen soiden vesistökuormitus – Mika Nieminen, LUKE
 3. Pohjois-Savon maatalouden toimintaympäristön muutos, huoltovarmuus ja omavaraisuus – Jari Kauhanen, MTK Pohjois-Savo
 4. Äärisääilmiöiden vaikutukset peltoviljelyyn, case Kettulan tila – Anne-Mari Heikkinen, MTK Pohjois-Savo

 

Esitys 1.10.2020

  1. Maatilan työkalut ravinnehuuhtouman vähentämiseen – Kirsi Järvenranta, LUKE

 

Esitykset 30.9.2020 – kalatalous ja hyvinvointi

 1. Iisalmen reitin kalakannat ja kalavarat – Timo Takkunen, POSELY
 2. Itä-Suomen kaupallinen kalastus ja paikallinen kehittäminen – Pekka Sahama Itä-Suomen kalatalousryhmä
 3. Vesistömaisema – näkökulmia hyödyntämiseen, yrittämiseen ja hyvinvointiin – Sinikka Jokela, ProAgria Itä-Suomi

 

Esitykset 7.10.2020 – teollisuus, yhdyskunnat ja hallinto

 1. Pohjavesialueet ja niiden merkitys Iisalmen reitin alueella – Anu Eskelinen, GTK
 2. Iisalmenreitti.fi-sivusto – Petri Nieminen, Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
 3. Hiilineutraali maidontuotanto tukee myös vesienhoitoa – Juha Nousiainen, Hiilineutraalin maitoketjun johtaja, Valio Oy
 4. Vesihuollon ja vesiosaamisen merkitys alueiden kehittämisessä – Eero Antikainen, Tutkimus- ja kehityspäällikkö, Savonia-AMK

Jätevedenkäsittelyn koulutus- ja neuvottelupäivät Jyväskylässä 6.-7.11.2019

SKVSY, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy ja Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy järjestivät jätevesien käsittelyn koulutus- ja neuvottelupäivät 6.-7.11.2019 Jyväskylässä Scandic Hotel Laajavuoressa.

Ohjelma

Esitykset 6.11.2019:

 1. Jätevedenkäsittelyn koulutus- ja neuvottelupäivien avaus – Jukka Koski-Vähälä, SKVSY
 2. Työturvallisuus jätevedenpuhdistamoilla – Minna Kukkonen, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
 3. Puhdistamon käyttö- ja päästötarkkailutulosten tulkinta – Esa Tuominen, KVVY Tutkimus Oy
 4. Saostuskemikaalin rooli puhdistustuloksen parantamisessa – Aija Jantunen, Voda Nordic Oy
 5. Prosessioptimointi jätevedenpuhdistamoilla – Henri Koponen, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
 6. Katsaus yhdyskuntien jätevedenkäsittelyyn Pohjois-Savossa – Olli Hirsimäki, POSELY
 7. Yhdyskuntien jätevedenkäsittely Pohjois-Karjalassa – Mari Heikkinen, POKELY
 8. Ylivuodot ja ohitukset sekä niihin varautuminen – Ari Kangas, YM
 9. YLVA-raportointi – Olli Hirsimäki, POSELY

Esitykset 7.11.2019:

 1. Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo: Elämää saneeraus- ja laajennusprojektin jälkeen – Petri Tuominen, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy
 2. Kokemuksia käyttöönotetuista tertiäärikäsittelyistä – Jukka Mutila, KESELY
 3. Happigeneraattorit jätevesien käsittelyssä – Rauno Hakala, Lasergas Oy
 4. Puhdistamonhoitajien keskustelufoorumi (PUFO) – Jukka Lammentausta, KVVY Tutkimus Oy

 

Jätevedenkäsittelyn koulutus- ja neuvottelupäivät Jyväskylässä 6.-7.11.2019

SKVSY, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy ja Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy järjestivät jätevesien käsittelyn koulutus- ja neuvottelupäivät 6.-7.11.2019 Jyväskylässä Scandic Hotel Laajavuoressa.

Ohjelma

Esitykset 6.11.2019:

 1. Jätevedenkäsittelyn koulutus- ja neuvottelupäivien avaus – Jukka Koski-Vähälä, SKVSY
 2. Työturvallisuus jätevedenpuhdistamoilla – Minna Kukkonen, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
 3. Puhdistamon käyttö- ja päästötarkkailutulosten tulkinta – Esa Tuominen, KVVY Tutkimus Oy
 4. Saostuskemikaalin rooli puhdistustuloksen parantamisessa – Aija Jantunen, Voda Nordic Oy
 5. Prosessioptimointi jätevedenpuhdistamoilla – Henri Koponen, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
 6. Katsaus yhdyskuntien jätevedenkäsittelyyn Pohjois-Savossa – Olli Hirsimäki, POSELY
 7. Yhdyskuntien jätevedenkäsittely Pohjois-Karjalassa – Mari Heikkinen, POKELY
 8. Ylivuodot ja ohitukset sekä niihin varautuminen – Ari Kangas, YM
 9. YLVA-raportointi – Olli Hirsimäki, POSELY

Esitykset 7.11.2019:

 1. Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo: Elämää saneeraus- ja laajennusprojektin jälkeen – Petri Tuominen, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy
 2. Kokemuksia käyttöönotetuista tertiäärikäsittelyistä – Jukka Mutila, KESELY
 3. Happigeneraattorit jätevesien käsittelyssä – Rauno Hakala, Lasergas Oy
 4. Puhdistamonhoitajien keskustelufoorumi (PUFO) – Jukka Lammentausta, KVVY Tutkimus Oy