Juojärven reitin valuma-alue

Juojärven reitin valuma-alue (2074 km2, järvisyys 22 %) sijaitsee Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon maakuntien alueella. Reitin keskusjärvi on Pohjois-Savon maakuntajärvi, karu ja kirkasvetinen Juojärvi.

Osa-alueet

Saarijärvi (Saarijärven alue) kokoaa reitin pohjoisosassa sijaitsevien Vaikkojärven valuma-alueen ja Kajoonjärven valuma-alueen sekä itäpuolellaan sijaitsevan Sivakkajärven valuma-alueen vedet.

Saarijärvestä reitti jatkaa Kaavinjärveen (Kaavinjärven alue) ja siitä Rikkaveteen (Rikkaveden alue). Rikkaveden Luikonlahteen laskee idästä Rauvanjärven valuma-alue Rauvanjoen kautta. 

Rikkavesi virtaa Juojärveen (Juojärven alue) Ohtaansalmen kautta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien rajalla. Suurijärven valuma-alue laskee Juojärven eteläosaan Somerjoen kautta.

Juojärvi purkaa vetensä Palokin vesivoimalaitoksen läpi Haukiveden-Kallaveden alueelle Varisveteen, johon laskee luoteesta Suvasvesi (ns. Heinäveden reitti), ja josta vedet virtaavat Karvionkosken kautta Kermanjärveen.

Juojärven reitin valuma-alue sijaitsee seuraavien kuntien alueella:

 • Juuka
 • Kaavi
 • Tuusniemi
 • Outokumpu
 • Heinävesi
 • Liperi

Rikkavesi laskee Ohtaansalmen kautta Juojärveen. Salmen kohdalla kulkee myös Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntaraja. Kuva: Joona Kotilainen, kuviasuomesta.fi

Juojärven reitin valuma-alue korostettuna kartalla. Kuntarajat merkitty violetilla viivalla.

Ekologinen tila ja vedenlaatu

Juojärven reitti on vähäkuormitteinen ja sen suuret järvialtaat Rikkavesi ja Juojärvi ovat rehevyystasoltaan karuja. Reitti on myös ekologiselta tilaltaan pääasiassa vähintään hyvässä tilassa. Kaivostoiminta on kuitenkin heikentänyt Retusen Petkellahden tilaa ja Juojärven luusuan alue on voimakkaasti muutettu Palokin vesivoimalaitoksen takia.

  Juojärven reitin järvien pintaveden 2010-luvun keskimääräisiä kesäaikaisia kokonaisfosfori- ja a-klorofyllipitoisuuksia sekä väriluku- ja näkösyvyystuloksia:

  Vaikkojärvi

  kok. fosfori: 10 µg/l

  a-klorofylli: 6 µg/l 

  väri: 110 mg Pt/l

  näkösyvyys: 1,5 m

  näytteenottopiste: Vaikkojärvi 1

  Kajoonjärvi

  kok. fosfori: 8 µg/l

  a-klorofylli: 4,5 µg/l

  väri: 70 mg Pt/l

  näkösyvyys: 2,5 m

  näytteenottopiste: Kajoonjärvi 1

  Saarijärvi

  kok. fosfori: 19 µg/l

  a-klorofylli: 10 µg/l

  väri: 120 mg Pt/l

  näkösyvyys: 2 m

  näytteenottopiste: Saarijärvi 010

  Rikkavesi

  kok. fosfori: 7 µg/l

  a-klorofylli: 3 µg/l

  väri: 70 mg Pt/l

  näkösyvyys: 2,5 m

  näytteenottopiste: Rikkavesi 26

  Juojärvi

  kok. fosfori: 5 µg/l

  a-klorofylli: 3 µg/l

  väri: 30 mg Pt/l

  näkösyvyys: 4 m

  näytteenottopiste: Juojärvi 27

  Kalasto & kalastus

  Juojärven kalasto on arvokas: muikkukanta kestää ammattimaisen troolipyynnin ja virkistyskalastajien pyynnin kohteena olevat järvilohet ja -taimenet kasvavat hyvän muikkukannan ansiosta nopeasti. Juuan Vaikkojärvestä alkunsa saava n. 50 km pituinen Vaikkojoki on suosittu melontareitti ja luontomatkailukohde.

  Palokin vesivoimalaitos muodostaa vesieliöille vaellusesteen Juojärven reitin ja sen alapuolisten vesialueiden välille. Palokin koskialueet ovat aikanaan olleet merkittäviä järvitaimenen lisääntymisalueita.

   

  Hydrologia

  Juojärven reitin suuria järviä säännöstellään Palokin vesivoimalaitoksen tuotantoa varten. Samassa pinnantasossa olevien Juojärven, Rikkaveden ja Kaavinjärven säännöstelyluvanhaltija on Pohjois-Karjalan Sähkö Oy. Luvan mukainen säännöstelyväli on 0,65 metriä. Juojärvestä purkautuvan veden keskivirtaama on ollut n. 20 m3/s.

  Alla Kajoonjärven ja Saarijärven ajantasainen vedenkorkeus sekä Kajoonjärven luusuan ja reitin vedet purkavan Palokin virtaamat.

  Vedenkorkeus Kajoonjärvi

  Kajoonjärvi, vedenkorkeus

  Kajoonjärvi, virtaama

  Kajoonjärven luusua, virtaama

  Vedenkorkeus Saarijärvi

  Saarijärvi, vedenkorkeus

  Palokki, virtaama

  Palokki, virtaama


  Lähde: SYKE