Toiminta

SKVSY edistää vesien- ja ympäristönsuojelua sekä -hoitoa toimimalla aktiivisesti alueellisissa vesienhoitoryhmissä, laatimalla lausuntoja ja kannanottoja, tiedottamalla vesistöjen tilasta sekä osallistumalla tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Jäsenistölleen SKVSY tarjoaa neuvontaa, koulutusta sekä asiantuntijapalveluita.