Jäsenpalvelut

  • Asiantuntija- ja neuvontapalvelut
  • Selvitysten ja ohjelmien arviointi
  • Jäsenhintaiset koulutustilaisuudet

SKVSY tarjoaa jäsenilleen vesiensuojeluun ja -hoitoon liittyvää neuvontaa sekä koulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Yhdistys toimii tarvittaessa jäsenten asiantuntijana tarkkailuohjelmien arvioinnissa ja kehittämisessä sekä lausuntojen ja erillisselvitysten laatimisessa. Maksullisena palveluna jäsenille laaditaan laajempia lausuntoja ja asiantuntija-arviointeja sekä toteutetaan jäsenten yhteisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita.