Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalue

Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalue (1595 km2, josta Suomen puolella 760 km2) sijaitsee Pohjois-Karjalassa Kiteen ja Tohmajärven kuntien alueella. Vesistöalueen järvisyys on 5,6 %. Turvemaiden osuus alueen Suomen puoleisesta pinta-alasta on n. 23 %.

Osa-alueet

Vesistöalue koostuu Kiteenjoen ja Tohmajoen valuma-alueista. Tohmajärvestä alkunsa saava Tohmajoki ja Kiteenjärvestä alkunsa saava Kiteenjoki yhtyvät toisiinsa Venäjällä Sortavalan pohjoispuolella, jonka jälkeen joki kulkee yhtenä virtana muutaman kilometrin matkan Laatokkaan. Suomen puolella joet virtaavat n. 10 km verran.

Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalue sijaitsee Suomen puolella seuraavien kuntien alueella:

  • Kitee
  • Tohmajärvi

Noin 52 % valuma-alueen pinta-alasta sijaitsee Venäjän puolella.

Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalue korostettuna kartalla. Kuntarajat merkitty violetilla viivalla.

Ekologinen tila ja vedenlaatu

Suomen puolella Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalueen luokitellut järvet ovat pääosin hyvässä ja joet tyydyttävässä tilassa. Maatalouden aiheuttama hajakuormitus näkyy mm. Humalajoen ja Perttisenjoen tilassa. Tyydyttävässä tilassa olevaa Kiteenjärveä kuormittavat myös turvetuotanto sekä yhdyskuntajätevedet. Kiteenjärven Päätyeenlahti on matala järvikortevaltainen lahti, joka on linnustoltaan arvokas. Huonossa tilassa olevaa Lahdenjokea kuormittavat voimakkaasti yhdyskuntajätevedet. Joki laskee Tohmajärven Peijonniemenlahteen, joka on Pohjois-Karjalan merkittävin lintuvesi. Valtakunnanrajalla sijaitseva Kangasjärvi on arvioitu olevan erinomaisessa tilassa.

Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalueen järvien pintaveden 2010-luvun keskimääräisiä kesäaikaisia kokonaisfosfori- ja a-klorofyllipitoisuuksia sekä väriluku- ja näkösyvyystuloksia:

Iso Heinäjärvi

kok. fosfori: 3 µg/l

a-klorofylli: 2 µg/l 

väri: 6 mg Pt/l

näkösyvyys: 7 m

näytteenottopiste: Iso Heinäjärvi 23

Kiteenjärvi

kok. fosfori: 29 µg/l

a-klorofylli: 12 µg/l

väri: 60 mg Pt/l

näkösyvyys: 1,6 m

näytteenottopiste: Kiteenjärvi 1

Säynejärvi

kok. fosfori: 9 µg/l

a-klorofylli: 5 µg/l

väri: 40 mg Pt/l

näkösyvyys: 3 m

näytteenottopiste: Säynejärvi 24

Kangasjärvi

kok. fosfori: 22 µg/l

a-klorofylli: – µg/l

väri: 115 mg Pt/l

näkösyvyys: 1,6 m

näytteenottopiste: Kangasjärvi 31

Tohmajärvi

kok. fosfori: 19 µg/l

a-klorofylli: 11 µg/l

väri: 70 mg Pt/l

näkösyvyys: 1,8 m

näytteenottopiste: Tohmajärvi 1

Kalasto & kalastus

Kiteenjärvellä ja Tohmajärvellä on suoritettu hoitokalastuksia. Molempiin järviin on istutettu kuhaa.

Luken hallinnoiman LieToLoHi-hankkeen (2013–2014) puitteissa sähkökoekalastettiin Tohmajoen Venäjän puoleisia koskia. Lohikalakantojen tila todettiin erittäin heikoksi. Vain kahdesta alajuoksun koskesta saatiin Laatokan järvilohen ja -taimenen poikasia.

 

Hydrologia

Tohmajoen keskivirtaama Suomen puolella on ollut n. 3 m3/s ja Kiteenjoen keskivirtaama n. 4 m3/s.

Tohmajärvi on järjestelty ja sen vedenkorkeutta säädellään järven luusuassa olevalla järjestelypadolla. Myös Kiteenjärven yläpuolella sijaitsevaa Isoa Heinäjärveä säännöstellään.

Venäjän puolella Tohmajoen keskivaiheilla sijaitsee Ryymäkosken vesivoimalaitos, joka on käynnistetty vuonna 2013. Alajuoksulla Sortavalan pohjoispuolella sijaitsee Kalliokosken vesivoimalaitos, joka on käynnistetty 2014. Jälkimmäiseen on rakennettu tekninen kalatie. Kiteenjoessa sijaitsee Venäjän puolella Pitkäkosken vesivoimalaitos.

Vesistöennusteet: Tohmajärvi

Vesistöennusteet: Kiteenjärvi

Alla Kiteenjoen ajantasainen vedenkorkeus sekä virtaama Kontturin havaintoasemalla.

Vedenkorkeus Kiteenjoki, Kontturi

Kiteenjoki, Kontturi, vedenkorkeus

Virtaama Kiteenjoki, Kontturi

Kiteenjoki, Kontturi, virtaama


Lähde: SYKE