Yhdistys vaikuttaa viranomaisten päätöksenteon perusteisiin kokoamalla, analysoimalla ja välittämällä asiantuntijatietoa. Keskeisenä työkaluna vaikuttamisessa ovat lausuntojen ja kannanottojen laatiminen valmisteltavana olevista säädöksistä, suunnitelmista ja ohjeista. Valtakunnalliset lausunnot toteutetaan yhteistyössä Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n kanssa.

Yhdistyksen lausunnot

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2013

2012