SKVSY

on kuntien ja teollisuuslaitosten vuonna 1963 perustama vesien- ja ympäristönsuojelua sekä -hoitoa edistävä yhdistys.

Toiminta-alue

SKVSY:n toiminta-alueena ovat Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat, eli n. 44 000 km2 laajuinen alue. Toiminta-alueen pinta-alasta n. 18 % (~7850 km2) on vesistöjä. Koko Suomen pinta-alasta SKVSY:n toiminta-alue kattaa n. 13 %.

Alueen vesistöt kuuluvat pääosin Vuoksen vesistöalueeseen. Länsiosassa sijaitseva Rautalammin reitti kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen. Lisäksi alueen kaakkoisosassa sijaitsevat Jänisjoen vesistöalue sekä Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalue.