TIEDOTE 6.9.2023

Juojärven tummuneet lahdet ovat nousseet esille alueen vesistötoimijoiden keskusteluissa ja yhä useampi paikallinen on ilmaissut huolensa järven tilasta. Myös vesienhoidon toteutuksessa on tunnistettu, että Juojärven erinomaisen ekologisen tilan säilyttäminen on uhattuna ilman toimenpiteitä.

Maakuntarajat ylittävän järven tilan selvittämiseksi Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ja KAIPO-verkkohanke kartoittavat yhteistyössä ELY-keskusten kanssa Juojärven asukkaiden ja käyttäjien kokemuksia.

”Juojärven alueella hallinnollisten rajojen ei pidä rajoittaa toimintaa. Koko valuma-alue on niin laaja, että sen tietojen kokoaminen vaatii paljon työtä. Jotta tähän kattavaan työhön kannattaa ryhtyä, meillä pitää olla tiedossa järven osalta havaitut ongelmat.  Sen vuoksi lähdemme liikkeelle kyselyllä”, kertoo Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Jukka Koski-Vähälä.

Kysely toteutetaan syyskuun aikana sähköisesti ja sen jakeluun Juojärven käyttäjille ja asukkaille osallistuvat monet paikalliset toimijat kunnista kyläyhdistyksiin. Kyselyn tulosten pohjalta järjestetään yleisötilaisuus, jossa keskustellaan ilmi tulleista havainnoista ja mahdollisuuksista järven tilan tarkempaan arviointiin ja mahdollisiin kunnostustoimiin.

”Juojärven säilyminen kirkkaana edellyttää meidän kaikkien yhteistyötä laajalla rintamalla”, sanoo KAIPO-hankkeesta, maisema- ja ympäristöasiantuntija Päivi Jokinen MKN maisemapalveluista ProAgrialta.

Kaikkia Juojärven alueen asukkaita ja vesistön käyttäjiä pyydetään osallistumaan kyselyyn, joka tarjoaa selvitykseen arvokasta tietoa ja havaintoja järvestä. Kysely on avoin syyskuun ajan osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/FB55423408829E00

Tietoa Juojärven reittivesistöstä: https://skvsyvanha.hopiacode.com/vesistot/juojarven-reitti/

Lisätietoja:

Päivi Jokinen, maisema- ja ympäristöasiantuntija, MKN maisemapalvelut, ProAgria Itä-Suomi, paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi, 040 301 2409

Jukka Koski-Vähälä, toiminnanjohtaja, Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry, jukka.koski-vahala@skvsyvanha.hopiacode.com, 0500 848 171

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys on vuonna 1963 perustettu yleishyödyllinen yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö, joka edistää vesien ja ympäristön hyvää tilaa ja kestävää käyttöä. Yhdistys ja Pohjois-Savon ELY-keskus toteuttavat järvikunnostusten edistämisen toimintamallia, jossa hanketoimijoille tarjotaan maksutonta apua kunnostusten käynnistämiseen, toimenpiteiden valintaan, rahoituksen järjestämiseen sekä myös toteutukseen liittyvissä asioissa. Edistämistyö rahoitetaan ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. https://skvsyvanha.hopiacode.com/

KAIPO-verkko on Kainuun ja Pohjois-Karjalan vesistötoimijoiden verkostointihanke. Kainuun ELY-keskus hallinnoi Kainuun ja Pohjois-Karjalan yhteistä vesistökunnostusten asiantuntija- ja toimijaverkostojen vahvistamishanketta. Kaipo-verkko: https://www.proagria.fi/hankkeet/kaipo-verkko