Vastaselitys hakijan vastineeseen asiasta ”Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen sekä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, PSAVI/58/04.08/2011 23.10.2012

Vastaselitys hakijan vastineeseen asiasta ”Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen sekä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, PSAVI/58/04.08/2011 23.10.2012