ELY-keskuksilta voi hakea avustuksia erilaisiin ympäristö- ja kalatalousalan toimenpiteisiin ympäri Suomen, ja hakuaikaa on marraskuun loppuun asti.

Avustuksia myönnetään sekä alueellisten että valtakunnallisten hakujen pohjalta. Alueellisesti haettavissa avustusta muun muassa vesien- ja merenhoidon toimenpiteille (”vesistökunnostukset”), saaristojen ympäristönhoitoon sekä pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimiseen. Valtakunnallisesti, keskitetysti haettavia avustuksia saa esimerkiksi vieraslajien torjuntaan, luonnon monimuotoisuuden ennallistamis-, kunnostus- ja hoitotoimenpiteisiin (Helmi-ohjelma 2021-2030) sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämiseen. Avustukset kalatalouskunnostuksille Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon haetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

ELY-keskusten tiedotteissa on listattu sekä valtakunnallisten että alueellisten hakujen yhteyshenkilöt:

Hakulomakkeet ja -ohjeet keskitetysti ELY-keskusten sivuilla

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys vastaa ja neuvoo myös kunnostusta koskeviin yhteydenottoihin ja avustaa kunnostuksen alustavien käynnistämismahdollisuuksien tarkasteluissa.