Pohjois-Savon ELY-keskus ja Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys yhdistävät voimavaransa järvikunnostusten tehostamiseksi Pohjois-Savossa. Yhteistyössä tuetaan vesistökunnostusaktiivisuutta Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmakohteissa ja vesiympäristön käyttöä parantavissa kohteissa. Tavoitteena ovat laajavaikutteiset vesistökunnostukset. Yhteistyö mahdollistaa nykyistä tehokkaamman kunnostustarpeen selvittelyn ja kehittämisen hankkeeksi. Yhteistyö alkoi kesäkuussa 2021 ja ulottuu vuoden 2022 loppuun.

Yhdistys auttaa ja tukee, ELY-keskus edistää ja koordinoi

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys vastaa ja neuvoo kunnostusta koskeviin yhteydenottoihin ja avustaa kunnostuksen alustavien käynnistämismahdollisuuksien tarkasteluissa, mm. hanketoimijan selvittämisessä. Tämän jälkeen yhdistys voi tehdä esiselvityksen kohteen ongelmista ja kunnostustarpeesta sekä kunnostuksen tavoitteista ja toteutusvaihtoehdoista. Mikäli kunnostuskohteen hanketoimija ja osalliset päättävät käynnistää kunnostushankkeen, yhdistys voi avustaa hankkeen rahoituksen järjestämisessä, kilpailuttamisessa, toimeksiantojen toteutuksen ohjauksessa sekä hankkeen luvanvaraisuuden selvittämisessä ja lupahakemuksen laatimisessa.

Yhdistyksen tarjoamilla palveluilla pyritään madaltamaan kynnystä hankkeen aloittamiseksi ja saamaan aikaan vaikuttavampia sekä suunnitelmallisempia hankkeita. Yhdistyksen apu hankkeen suunnittelussa ja alkuun saattamisessa ovat kunnostajille maksutonta. Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksessä vesistökunnostuksissa avustavat:

 

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa vesistökunnostusten edistämisestä ja koordinoimisestä toimialueellaan. ELY-keskus edelleen myös auttaa ja neuvoo hanketoimijoita ja yhteyttä vesistökunnostuksissa voi ottaa:

  • vesitalousasiantuntija Sanna Katajamäki (puh. 0295 026 804)
  • vesienhoidon asiantuntija Arja Saarelainen (puh. 0295 016 201)
  • johtava vesienhoidon asiantuntija Veli-Matti Vallinkoski (puh. 0295 026 854)
  • sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiedote

Vesiensuojelun tehostamisohjelma