Vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tukea vesistökunnostajien tärkeää työtä ja kutsua mukaan uusia tekijöitä. Valtionavustuksen haku alkaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskukset) syksyllä, mutta jo kesän aikana on hyvä käynnistää rahoituksen hakemiseen liittyvät valmistelut:

  • etsiä kumppaneita, sillä useimmat hankkeet hyötyvät yhteistyöstä
  • kysyä neuvoja esimerkiksi ELY-keskuksen kunnostusasiantuntijalta, kunnan ympäristötoimesta, alueen vesiensuojeluyhdistyksestä tai muusta vesienhoidon alueellisesta verkostosta. Kunnostustietoa ja kumppaneita on saatavilla myös kansalliselta vesistökunnostusverkostolta
  • miettiä kunnostushankkeen vastinrahoituksen järjestämistä
  • suunnitella hanketta eli selvittää vesistön tilaa ja tehtyjä toimia sekä selvittää, vaativatko kunnostustoimet lupia
  • tutustua muihin vesistökunnostushankkeisiin ja etsiä uusia ideoita ja menetelmiä

Lue lisää: https://www.ym.fi/vesistokunnostus