Vesiensuojelun tehostamisohjelman (2019-2021) rahoitushaku aukesi tänään. Painopisteitä ohjelmassa ovat mm. maatalouden vesiensuojelu sekä lähivesien kunnostaminen. Avustusta voi hakea esim. rehevien järvien ja virtavesien tilaa parantaviin kunnostushankkeisiin sekä hankkeita tukevien alueellisten vesienhoidon verkostojen toimintaan.

Avustusta haetaan siitä ELY-keskuksesta, jonka alueella toiminta tapahtuu. Avustuksiin on varattu kaikkiaan 3,3 miljoonaa euroa, jotka ympäristöministeriö jakaa ELY-keskusten kesken saapuvien avustushakemusten arvioinnin perusteella. Haku päättyy 10.5.