VESY-Suomi-hankkeen puitteissa on perustettu uusi alueellinen vesiensuojeluyhdistys Keski-Suomeen.

Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry lähtee omalta osaltaan edistämään yhteistä intressiä – puhtaita vesiä ja elinvoimaista vesiympäristöä.

Yhdistyksen toimintaan pyritään saamaan mukaan kaikki saman valuma-alueen toimijat, joille puhdas vesi ja elinvoimainen ympäristö ovat tärkeitä. Aiemmin perustettujen vesiensuojeluyhdistysten jäsenkuntaan kuuluu kattavasti kaupunkeja, kuntia, kansalaisjärjestöjä ja toiminnanharjoittajia.