Pohjois-Savon järvien vedenpinnat ja juoksutukset ovat suurilta osin edelleen keskimääräistä vuotta selkeästi korkeammalla tasolla.

Jäänpaksuus Pohjois-Savon virallisilla mittapaikolla on noin 30 cm tasolla, mutta jäätilanne on kevään myötä nopeasti heikkenevä. Suurten virtaamien vuoksi purojen ja ojien suut sekä erityisesti säännöstelypatojen alapuoliset jääalueet ovat laajalti jo heikkoja.

Lue lisää POSELYn vesitilannekatsauksesta (26.3.2020): http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/pohjois-savon-vesitilannekatsaus-26-3-2020-pohjois-savo-