Tänä syksynä valmistui järjestyksessään kolmas pintavesien ekologisen tilan luokittelu; edellinen luokittelu tehtiin vuonna 2013. Luokittelu on luonteeltaan alustava ja se julkaistaan lopullisesti vesienhoitosuunnitelmissa, jotka hyväksytään valtioneuvostossa joulukuussa 2021.

Pohjois-Savon ELY-keskus tiedotti viime viikolla (8.11.2019) Pohjois-Savon vesistöjen tilasta mm. seuraavaa:

Pohjois-Savon elinympäristön rikkauksia on suuri joukko erinomaisessa tai hyvässä tilassa olevia järviä. Luokitelluista järvistä 78 % (308 kpl) kuuluu tähän ryhmään. Esimerkiksi kaikki suuret kirkasvetiset järvemme ovat säilyneet vähintään hyvässä tilassa. Tyydyttävässä tai välttävässä tilassa puolestaan on 89 järveä. Niistä noin puolet on Iisalmen reitin matalia järviä.

Virtavesien osalta erinomaiseen tai hyvään ekologiseen tilaan luokittui 64 % luokitelluista jokivesistä (55 jokea), hyvää huonompaan tilaan 31 jokea. Pohjois-Savossa jokien tila on siis keskimäärin järviä heikompi.

Lue lisää Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiedotteesta.