Pohjois-Savon ELY-keskuksen vesitilannekatsauksen mukaan järvien vedenpintojen korkeus on Pohjois-Savossa palautumassa keskimääräiselle tasolle vähävetisen kesän jälkeen: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tiedotteet-2019/-/asset_publisher/iCWWZEbHN7ZK/content/pohjois-savon-vesitilannekatsaus-jarvien-vedenpintojen-korkeus-normalisoitumassa-pohjois-savon-

Rautalammin reitillä ollaan kuitenkin vielä n. 20 cm ajankohdan keskimääräisten vedenpinnankorkeuksien alapuolella, kun taas Nilsiän reitillä paikoin kymmenisen senttiä niiden yläpuolella.