Pohjois-Savossa aktiivista vesistökunnostustoimintaa

Pohjois-Savossa on käynnissä kolmisenkymmentä vesistökunnostushanketta, joissa toteutetaan hoitokalastusta, valuma-alueen toimenpiteitä, virtavesikunnostuksia, vesikasvillisuuden niittoja ja ruoppauksia sekä rakennetaan pohjapatoja vedenpinnan korkeuden nostamiseksi. Kunnostuksia toteuttavat kiitettävästi monet eri tahot kuten vesialueiden osakaskunnat, kalatalousalueet, paikalliset suojelu-, hoito- ja kyläyhdistykset sekä kunnat. Kts. maakunnan vesiensuojelun tehostamisohjelmasta avustetut kohteet kartalla sekä tarkempi esittely hankkeista.

Onko vesistölläsi kunnostustarvetta?

Kunnostuksiin on haettavissa avustusta marraskuun 2022 loppuun saakka, joten kesän ja alkusyksyn aikana on ajankohtaista ideoida ja valmistella hankkeita. Keskustele paikallisten toimijoiden kanssa vesistösi tilasta ja mahdollisesta kunnostustarpeesta. Pohjois-Savon ELY-keskus ja Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry tarjoavat hanketoimijoille apua mm. hankkeen käynnistämiseen, toimenpiteiden valintaan ja rahoituksen järjestämiseen. Vesiensuojeluyhdistys kokoaa esitetyistä kunnostuskohteista perustietoja, arvioi kunnostusmahdollisuuksia ja selvittää käytännön asioita hankkeiden toteuttamiseksi. Hanketoimijoille apu on maksutonta, sillä edistämistyö on rahoitettu ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

 

Ota yhteyttä

Pohjois-Savon ELY-keskus:Vesitalousasiantuntija Sanna Katajamäki, p. 0295 026 804, sanna.katajamaki@ely-keskus.fi, johtava vesienhoidon asiantuntija Veli-Matti Vallinkoski, p. 0295 026 854, veli-matti.vallinkoski@ely-keskus.fi.

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry: vesistokunnostus@skvsyvanha.hopiacode.com, ympäristöasiantuntijat Anna Tuovinen (p. 050 344 0446) ja Krista Paananen (p. 050 306 2595) sekä toiminnanjohtaja Jukka Koski-Vähälä (p. 050 084 8171).

Lisätietoja Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiedote: Pohjois-Savossa on aktiivista vesistökunnostushanketoimintaa