Yhdistys on 15.3.2019 jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle muistutuksen koskien Terrafame Oy:n Sotkamon kaivoksen kaivos- ja metallituotannon ympäristö- ja vesitalouslupaa ja toiminnanaloittamislupaa (PSAVI/2461/2017).

Kts. lausunnot.