Yhdistys on 11.5.2020 jättänyt Kainuun ELY-keskukselle lausunnon koskien Terrafame Oy:n Kolmisopen esiintymän hyödyntämisen ja kaivospiirin laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa (KAIELY/160/2020).

Kts. lausunnot.