Yhdistys on antanut lausunnon asiasta Kuopion biotuotetehtaan ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa sekä vesitalouslupa ja valmistelulupa, Kuopio (ISAVI/1171/29016).

Kts. lausunnot.