Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry järjestää yhdessä Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskusten kanssa jätevesien käsittelyyn liittyvät koulutus- ja neuvottelupäivät 1.-2.11.2017 Kuopiossa Kylpylähotelli Rauhalahdessa. Aiheina mm. kemikaaliturvallisuus ja  prosessiohjaus.

Tilaisuus on suunnattu jätevedenpuhdistamoiden hoitajille, esimiehille, viranomaisille sekä kuntien, yritysten ja oppilaitosten tekniselle ja ympäristöalan henkilöstölle.

Kutsu ja lisätietoja

Ohjelma