Järvien vedenpinnat ovat monin paikoin poikkeuksellisen korkealla. Esim. Kallavedellä vedenpinnan taso on 40 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen vesitilannekatsaus: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/pohjois-savon-vesitilannekatsaus-30-1-2020-pohjois-savo-