Järvien vedenpinnat ovat edelleen poikkeuksellisen korkealla Pohjois-Savossa ja säännösteltyjen järvien juoksutukset ovat olleet viime aikoina suuria. Esim. Kallaveden Itkonniemessä pinnantaso on 47 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 22 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason. Rautalammin reitin latvoilla Pielavedellä on havaittu ajankohdan korkeimmat vedenkorkeudet mittaushistorian aikana.

Tarkempia tietoja Pohjois-Savon ELY-keskuksen vesitilannekatsauksessa (27.2.2020): http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/pohjois-savon-vesitilannekatsaus-27-2-2020-pohjois-savo-