Iisalmen reitin vesivisio on laadittu vuorovaikutteisesti alueen toimijoiden kanssa. Laajasti eri vesien käyttäjätahoja edustaneet osallistujat ovat määritelleet yhteiset päätavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Toteutusta ohjaa visio Yhteisestä puhtaasta vedestä hyvinvointia ja menestystä Ylä-Savoon.

Tiedote vesivisio 24.8.2017

Lisätietoja vesivisiosta.