Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n ja Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry:n etäyhteyksin järjestämään hoitokalastustilaisuuteen osallistui 141 henkilöä; hoitokalastustoimia toteuttaneita ja suunnittelevia, kalastajia, saaliin hyödyntäjiä sekä tutkijoita ja viranomaisia. Osallistujista lähes puolet oli muualta kuin Pohjois-Savosta, niin Oulujärven rannalta kuin Vantaanjoen varreltakin. Tilaisuuden materiaali on tallennettu Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksen sivuille, linkki Hoitokalastus vesienhoitotoimena.