Harkinnanvaraiset valtionavustukset ovat tarkoitettu vesien- ja merenhoidon sekä vesistö-, vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen. Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on muun muassa edistää vesistöjen monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa, turvata luonnon monimuotoisuutta, vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta tai vähentää tulva- ja kuivuusriskejä. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehittämishankkeisiin.

Lisätietoja ELY-keskuksista. Pohjois-Savo: kts. tämän linkin / tiedotteen lopussa yhteyshenkilöt. Pohjois-Karjala: (kts. tämän linkin / tiedotteen lopussa yhteyshenkiöt. Etelä-Savo: (kts. tämän linkin / tiedotteen lopussa yhteyshenkiöt.

tai ota yhteyttä Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistykseen: vesistokunnostus@skvsyvanha.hopiacode.com ja/tai suoraan henkilöille (Jukka Koski-Vähälä, 0500 848171 ja Krista Lammenkoski, 050 3062595).