Avustuksia vesienhoito- ja kunnostushankkeiden toteutukseen on haettavissa ELY-keskuksista 15.10.– 30.11.2020.

Avustuksia on tarjolla myös mm. ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeisiin, kuntien lähivirkistysalueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen, maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämiseen sekä vaelluskalakantojen edistämiseen.

Lisätietoa avustuksista osoitteesta: https://www.ely-keskus.fi/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue