Vesiviestillä vaikuttavuutta

Vesiviestillä vaikuttavuutta -hanke (1.6.2018–31.12.2020) edisti vuorovaikutteisesti laaditun, monitavoitteisen ja laaja-alaisen Iisalmen reitin vesivision (www.vesivisio.fi) toteutumista. Hankkeen tavoitteena oli koordinoinnilla ja viestinnällä lisätä kestävää ja moniarvoista vesien käyttöä sekä vesienhoidon vaikuttavuutta yhteisesti sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti.

Vesiviestillä vaikuttavuutta -hanke osana Iisalmen reitin vesivisiota edustaa modernia ekologista ajattelua, missä toimitaan yhteisesti, sitoutuneesti ja sektorirajat ylittävästi perustuen vesien tuottamien ekosysteemipalveluiden arvostukseen ja ymmärtämiseen. Useat hankkeen edistämät toimenpiteet lisäävät kustannustehokkuutta ja ilmastokestävyyttä ympäristövaikutuksia alentaen, mikä on niiden toteutettavuuden kannalta erittäin tärkeää. Sidosryhmäyhteistyön kautta kokemukset laajentuvat valtakunnallisiksi.

Iisalmenreitti.fi, 6-sivuinen esite (kolmeen osaan taiteltava A4-arkki)

Mediatiedote, 4.7.2019

Mediatiedote, 22.10.2018

Vesiviestillä vaikuttavuutta, hankesuunnitelma

Vesiviestillä vaikuttavuutta, loppuraportti

 

Iisalmen reitti -webinaarisarja 2020

Vesiviestillä vaikuttavuutta-hanke järjesti syksyllä 2020 Iisalmen reittiin (www.iisalmenreitti.fi) liittyvän kolmiosaisen webinaarisarjan. Tilaisuudet olivat avoimia kaikille ja suunnattu erityisesti Iisalmen vesistöreitin tilasta kiinnostuneille.

Webinaarien ajankohdat ja aihepiirit olivat seuraavat: 23.9. (maatalous, metsätalous), 30.9. (kalatalous, hyvinvointi), 7.10. (teollisuus, yhdyskunnat, hallinto). Alla näet tallenteet esityksineen eri päivien osalta.

Esitykset 23.9.2020 – maa- ja metsätalous

 1. Ilmastonmuutoksen vaikutus Iisalmen reitin vesitalouteen – Tuulikki Miettinen, POSELY
 2. Metsäojitettujen soiden vesistökuormitus – Mika Nieminen, LUKE
 3. Pohjois-Savon maatalouden toimintaympäristön muutos, huoltovarmuus ja omavaraisuus – Jari Kauhanen, MTK Pohjois-Savo
 4. Äärisääilmiöiden vaikutukset peltoviljelyyn, case Kettulan tila – Anne-Mari Heikkinen, MTK Pohjois-Savo

Esitys 1.10.2020

  1. Maatilan työkalut ravinnehuuhtouman vähentämiseen – Kirsi Järvenranta, LUKE

Esitykset 30.9.2020 – kalatalous ja hyvinvointi

 1. Iisalmen reitin kalakannat ja kalavarat – Timo Takkunen, POSELY
 2. Itä-Suomen kaupallinen kalastus ja paikallinen kehittäminen – Pekka Sahama Itä-Suomen kalatalousryhmä
 3. Vesistömaisema – näkökulmia hyödyntämiseen, yrittämiseen ja hyvinvointiin – Sinikka Jokela, ProAgria Itä-Suomi

Esitykset 7.10.2020 – teollisuus, yhdyskunnat ja hallinto

 1. Pohjavesialueet ja niiden merkitys Iisalmen reitin alueella – Anu Eskelinen, GTK
 2. Iisalmenreitti.fi-sivusto – Petri Nieminen, Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
 3. Hiilineutraali maidontuotanto tukee myös vesienhoitoa – Juha Nousiainen, Hiilineutraalin maitoketjun johtaja, Valio Oy
 4. Vesihuollon ja vesiosaamisen merkitys alueiden kehittämisessä – Eero Antikainen, Tutkimus- ja kehityspäällikkö, Savonia-AMK